Vacatures

1 Vondels vzw

Vondels vzw biedt ondersteuning aan meerderjarige personen met een (vermoeden van) beperking, op vlak van wonen, werken en vrije tijd. We ondersteunen een 300-tal cliënten bij hen thuis, in onze dagcentra en in onze woningen. Een 100-tal collega’s spannen zich in om de cliënten de ondersteuning te geven die zij vragen. We werken vooral in de Westhoek en hebben centra in Veurne, Ieper, Zillebeke, Wulvergem en Wervik.

2 Algemene opdracht

De algemeen directeur staat in voor het garanderen van de goede werking en de verdere uitbouw van de organisatie, binnen de missie en visie van Vondels. Zij/hij geeft de beleidskeuzes van de Raad van Bestuur in de praktijk vorm en draagt hier de volle verantwoordelijkheid voor. Voor de uitvoering kan de algemeen directeur beroep doen op de coachen, de ortho-agogen, de intake-coördinator, de sociale dienst en administratieve / logistieke dienst. De algemeen directeur geeft rechtstreeks leiding aan deze mensen en kiest hiervoor een coachende, ondersteunende benadering.

3 Plaats in het organigram

De algemeen directeur rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

4 Kerntaken

4.1 Opnemen van de algemene leiding

 • Uitdragen van de missie, de visie en de waarden van Vondels.
 • Bewaken van de continuïteit van Vondels, strategisch en planmatig vanuit een totaaloverzicht van alle facetten van Vondels.

4.2 Uitbouwen van de organisatie

 • Geloven in de kracht van zelfsturende teams.
 • Als sociaal ondernemer het voortouw nemen in het uittekenen, plannen, uitvoeren en evalueren van acties om een antwoord te geven op de diverse ondersteuningsvragen.
 • Stimuleren van de creativiteit en de innovatie binnen Vondels.
 • Inzetten op een sterk en ruim netwerk aan contacten, vooral in de Westhoek.

4.3 Opvolgen van het zakelijk management en de ondersteunende factoren

 • Richting geven aan het medewerkersbeleid.
 • Het financieel beheer aansturen en nauwgezet opvolgen.
 • Aansturen en opvolgen van het beheer van het patrimonium.

5 Ons aanbod

 • Je komt terecht in een vereniging met een missie die er toe doet. Met jouw acties heb je een impact op veel mensen.
 • Vondels is een financieel gezonde vzw waar waarden als respect en enthousiasme belangrijk zijn.
 • We bieden een voltijdse functie in het 38-urenstelsel, verloond volgens Barema K1 van het VAPH, PC 319.01. Daarbovenop bieden we een kostenvergoeding.

6 Jouw profiel

 • Je bent een integer persoon die openheid hoog inschat. Je draagt een visie uit.
 • Je kan zelfstandig werken en eigenaarschap opnemen. Je houdt van samenwerken en delegeren om zo een doel te bereiken.
 • Je bent ondernemend en een netwerker.
 • Je hebt kennis over de sector van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of bent bereid je er in te verdiepen.
 • Je hebt kennis van organisatiekunde en financieel management.
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma ortho-agogie of psychologie of hebt gelijkwaardige kwalificaties door minstens 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie binnen de sociale sector.

7 Sollicitatieprocedure

Je solliciteert schriftelijk door het opsturen van uw brief en CV op het adres van Vondels vzw, Ter Waarde 45, 8900 Ieper t.a.v. de voorzitter van de Raad van Bestuur en u stuurt de brief en uw CV ook per mail naar . U doet dit ten laatste op 31/01/2020.

Er gebeurt een selectie op basis van de brieven en de CV’s. Indien je geselecteerd wordt, krijg je een uitnodiging voor een eerste gesprek in de eerste helft van de maand februari 2020.