MISSIE

Vondels zet zich in om de levenskwaliteit van volwassenen met een beperking of een vermoeden van een beperking te verhogen op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

VISIE

Onze cliënten krijgen een betere levenskwaliteit door:

 • De manier waarop wij ons organiseren:
  • Op verschillende locaties
  • Gericht op inclusie, samenwerking met anderen en maatschappelijk engagement
  • Via een open en transparante manier van werken
  • Op een duurzame manier ten aanzien van mensen, middelen en milieu
 • De wijze waarop ons personeel werkt:
  • Met positieve betrokkenheid ten aanzien van cliënten en hun persoonlijk netwerk
  • Door een invulling op maat
  • Via een pragmatische en oplossingsgericht aanpak
  • Door continue vorming en inzet van onze talenten

WAARDEN

 • Professioneel:
  • Handelen op een professionele manier betekent werken met de juiste talenten, de vereiste kennis en ervaring, betrokkenheid en volwaardige onderlinge communicatie.
 • Echt:
  • Oprecht, integer en met behoud van eigenheid
  • Authenticiteit
 • Enthousiast:
  • Enthousiasme
  • Gedrevenheid
  • Passie
 • Respectvol:
  • We dringen ons als dienst niet op. We luisteren naar ieder, in plaats van ‘het beter weten dan’
  • Met respect voor de mens, de omgeving en de maatschappij waarin we leven
  • Ongeacht afkomst, geloof, kleur,…