Werk mee aan de toekomst van Vondels vzw!

Dankzij een gift op BE38 4643 2772 6172 kan jij onze organisatie steunen in één van de vele projecten waarvoor wij geen subsidies krijgen. Voorbeelden hiervan zijn aankoop van een bus, een lift voor onze bewoners, een rolstoeltoegankelijke tuin, een buurtwinkel, spelmateriaal,… Dankzij jullie steun kunnen we blijvend werken aan zorg- en ondersteuning op maat en een fijne omgeving voor cliënten. 

Projecten die we de afgelopen jaren al hebben gerealiseerd door middel van giften zijn onder meer de aankoop van een tuinmeubilair, een traplift, de inrichting van onze winkel ‘Viktor’s Vitrine, een oprijplatform voor onze caddy, het opfrissen van de muren met een laagje verf in woonvormen en bepaalde dagcentra,...

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Bianca Decroix via mail

Vanaf € 40 ontvang je een fiscaal attest... 

Vondels vzw is erkend door FOD Financiën. Dit betekent dat Vondels een fiscaal attest kan uitschrijven voor jouw gift aan onze organisatie. Als jouw gift groter of gelijk is aan € 40 (gecumuleerd per kalenderjaar) dan is deze fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal attest geeft recht op een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag, vermeld op het fiscaal attest. Jij recupereert dus 45% van het geschonken bedrag.

Vondels vzw stuurt jou automatisch een fiscaal attest, volgend op het jaar van storting van jouw gift.

U kan uw gift storten op BE38 4643 2772 6172

Bianca Decroix

Bianca Decroix

FONDSENWERVING