Ondersteunende diensten

Onthaal

De mensen van het onthaal zijn het eerste aanspreekpunt van Vondels. Ze verzorgen het telefoon-, mail- en postverkeer en hebben ook verschillende andere taken zoals het beheer van contracten, beantwoorden van sollicitaties, beheren van mailinglijsten,…

Lobke Dequidt

Lobke Dequidt

onthaal

lobke.dequidt@vondels.be
T 057 21 20 62
Ter Waarde 45, 8900 Ieper
Ina De Wolf

Ina De Wolf

onthaal

ina.dewolf@vondels.be
T 057 21 20 62
Ter Waarde 45, 8900 Ieper

Intaketeam

Het intaketeam volgt de aanmeldingen binnen Vondels op.
Ze komen maandelijks samen voor het bespreken van allerhande zaken zoals:
- Mensen die een ondersteuningsvraag richten naar Vondels
- Mensen die een uitbreiding van hun ondersteuning wensen
- In kaart brengen van open plaatsen binnen Vondels

Ook de ontwikkelingen binnen de FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) en de komst van PVF (Persoonsvolgende Financiering) worden van dichtbij opgevolgd.

Maandelijks gaan zij naar een bijeenkomst van de Regionale Opvolgingscommissie (ROG) waar de meest prioritaire dossiers worden besproken, alsook te bemiddelen dossiers waarbij de casus uiteen wordt gedaan met het oog op nieuwe invalshoeken. Daarnaast worden nieuwigheden van de regelgeving meegegeven.

Natalie Top

Natalie Top

begeleidster / intake

natalie.top@vondels.be
GSM0496 52 27 38
T 057 21 20 62
Ter Waarde 45, 8900 Ieper

Orthoagogische Dienst

De orthoagogische dienst (OAD) is een van de ondersteunende diensten die ervoor zorgt dat de verschillende deelwerkingen van Vondels hun werk in de beste omstandigheden kunnen doen. Drie medewerkers zijn verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid, alles rond vorming, de orthoagogische en inhoudelijke ondersteuning van de teams.

Kwaliteitsbeleid De rol van de kwaliteitscoördinator is het aansturen van alles wat met het kwaliteitsbeleid te maken heeft. Er bestaat zoiets als een kwaliteitshandboek, dat in detail beschrijft hoe de organisatie in elkaar zit en hoe we werken. Regelmatig moeten hier ook zaken in veranderen. Dit gebeurt evenwel steeds in overleg met directie, de coachen, de teams en waar nodig met de cliënten en hun netwerk. Alles kan ook gecontroleerd worden door de zorginspectie en de kwaliteitscoördinator is hiervoor het aanspreekpunt.

Vorming, Training en Opleiding (VTO) Het is de bedoeling dat de VTO-coördinator (binnen de OAD) de centrale figuur is binnen Vondels voor alles wat vorming, training en opleiding betreft. Deze persoon stuurt alles hierover aan op verschillende vlakken: de organisatie als geheel, de verschillende teams, de individuele medewerkers. Dit alles gebeurt in samenwerking met de directie en de coachen.

Orthoagogische ondersteuning De derde persoon verdiept zich in theoretische denkkaders (zoals het burgerschapsmodel,…), bepaalde methodieken (zoals de Schaal Emotionele Ontwikkeling,…) en inhoudelijke thema’s. Op die manier kunnen we de cliënten een zo goed mogelijke ondersteuning op maat bieden.

Ondersteuning teams De orthoagogen volgen het traject van iedere cliënt op. Samen met de begeleiders staan zij in voor het opstellen van een handelingsplan dat regelmatig wordt geëvalueerd. Daarnaast zijn ze aanspreekpunt voor de begeleiders indien zij inhoudelijke vragen hebben rond hun begeleidingen.

Silke Vanryckeghem

Silke Vanryckeghem

ortho-agogisch dienst

silke.vanryckeghem@vondels.be
GSM 0491 90 20 52
T 057 21 20 62
Ter Waarde 45, 8900 Ieper
Pieter Vanneste

Pieter Vanneste

ortho-agogisch dienst

pieter.vanneste@vondels.be
T 057 21 20 62
Ter Waarde 45, 8900 Ieper
Celien Deconinck

Celien Deconinck

ortho-agogisch dienst

celien.deconinck@vondels.be
T 057 21 20 62
Ter Waarde 45, 8900 Ieper

Technische ondersteuning

De technische ondersteuning gaat van kleine onderhoudswerken tot ingrijpende verbouwingswerken.
Daarnaast staan een aantal mensen in voor de huishoudelijke taken, het onderhoud, de was en het strijken. Dit gebeurt zoveel mogelijk samen met cliënten.

Pedro Logie

Pedro Logie

technische ondersteuning

pedro.logie@vondels.be
T 057 21 20 62
Ter Waarde 45, 8900 Ieper
Patrick Lahoutte

Patrick Lahoutte

technische ondersteuning

patrick.lahoutte@vondels.be
T 057 21 20 62
Ter Waarde 45, 8900 Ieper
Patrick Deschuytter

Patrick Deschuytter

technische ondersteuning

patrick.deschuytter@vondels.be
T 057 21 20 62
Ter Waarde 45, 8900 Ieper

Administratieve cel

De administratieve cel verzorgt de boekhouding, de personeelsadministratie en de cliëntenadministratie. Ze volgen de regelgeving op zowel van de FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen), de PVF (PersoonsVolgende Financiering) als van de diverse wetgevingen die voor ons van toepassing zijn.

Mario Lebbe

Mario Lebbe

boekhouding / personeelsadministratie

mario.lebbe@vondels.be
T 057 21 20 62
Ter Waarde 45, 8900 Ieper
Sandra Cnockaert

Sandra Cnockaert

boekhouding

sandra.cnockaert@vondels.be
T 057 21 20 62
Ter Waarde 45, 8900 Ieper
Bianca Decroix

Bianca Decroix

boekhouding / personeelsadministratie

bianca.decroix@vondels.be
T 057 21 20 62
Ter Waarde 45, 8900 Ieper

OPEN PLAATSEN
Vondels heeft volgende open plaatsen:

Studiowonen in de Siegenlaan
Dagcentrum De Pelgrim.
Dagcentrum Het Minnehuis
Milieuboerderij de Palingbeek
VRIJWILIIGERS
Een klein beetje tijd…
Ietwat interesse en nieuwsgierigheid naar onze werking en onze mensen…

Aarzel niet om ons te contacteren

Wandelen op woensdag
Zwemmen op vrijdagnamiddag
Bussen wassen op woensdagvoormiddag
Netbal op vrijdagnamiddag
vrijwilliger om samen met Dirk naar rommelmarkten te gaan in regio Poperinge
vrijwilliger voor alleenwonende

Contactformulier


Uw mail wordt verstuurd