Jongvolwassenen met autisme (zonder verstandelijke beperking) ervaren op verschillende vlakken barrières om te kunnen doen wat een ander (zonder autisme) doet, bv. studeren, vrienden maken, loskomen van de thuissituatie, alleen wonen, een job vinden,… Ze worstelen met hun plaats in de samenleving, hun eigen manier van zijn. We zien hen vaak psychisch crashen. Net voor hen willen we een veilige plek creëren waar ze terecht kunnen. Ook zij moeten in een ongedwongen sfeer andere “gelijken” kunnen ontmoeten. En daarvoor hopen we op jullie steun te kunnen rekenen.