Vacatures

Functie

Begeleider (m/v) op bachelor niveau voor het team BEGELEID WONEN VEURNE (26.6 uur onbepaalde duur met ingang op 01/08/2020)

We zoeken ter versterking van ons team 1 begeleider (m/v).

De werking begeleid wonen biedt mobiele en ambulante ondersteuning aan een 190-tal volwassenen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de brede regio van de Westhoek. Wij richten ons zowel tot mensen met een verstandelijke, motorische en/of sensoriële beperking als tot personen met een autismespectrum- stoornis of NAH. We vertrekken vanuit de vraag, de mogelijkheden en het netwerk van de cliënt.

De ondersteuning kan zich op verschillende vlakken situeren zoals het materieel welzijn (wonen, budgetbegeleiding, omgaan met papieren, huishouden organiseren, daginvulling,..), emotioneel welzijn (zelfbeeld, omgaan met stress, levensgeschiedenis, vrije tijd…), sociaal welzijn (uitbouw netwerk, opvoedingsondersteuning, relaties,..), lichamelijk welzijn (gezondheid,…), persoonlijke ontwikkeling (behoefte aan vorming, weerbaarheid,…).

Onze cliënten zijn alleenstaand, wonen samen of vormen een gezin.

Meer info over onze werking op www.vondels.be (begeleid wonen)

U staat in voor

 • Opnemen van individuele bestaande, nieuwe en/of tijdelijke begeleidingen van cliënten onder de vorm van mobiele of ambulante contactmomenten: dit betreft o.a. het opmaken, uitvoeren, evalueren en bijsturen van de persoonlijke individuele dienstverleningsovereenkomst of het ondersteuningsplan.
 • Opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met externe personen en instanties om de ondersteuning aan de cliënten te optimaliseren.
 • Als lid van het team actief meedenken en samenwerken aan de verdere uitbouw van de inhoudelijke werking en een degelijk kwaliteitsbeleid.
 • Als lid van een werkgroep of individueel opnemen van bijkomende taken die in onderling overleg zijn verdeeld en waarvan de doelstellingen bepaald werden in overleg met het team. 
 • Zie ook functieprofiel

We verwachten

 • U bent een geëngageerde en gemotiveerde medewerker met een diploma niveau bachelor in een pedagogische of sociaal-agogische richting.
 • U beschikt over een rijbewijs B en een wagen en u bent bereid deze te gebruiken voor dienstverplaatsingen.
 • U bent woonachtig in een straal van maximaal 20 km rond Veurne.
 • U heeft een basishouding die getuigt van maturiteit, respect en empathie.
 • U heeft bij voorkeur relevante ervaring en affiniteit met betrekking tot de doelgroep en diverse methodieken (bv. vraagverduidelijking en netwerkontwikkeling) binnen een ambulante en mobiele zorgvorm of u bent bereid zich dit eigen te maken.
 • U kan zowel in team werken als zelfstandig en systematisch eigen werk organiseren en plannen.
 • U neemt verantwoordelijkheid op, vertoond eigenaarschap en u bent opbouwend en positief ingesteld.
 • U kan efficiënt omgaan met een tekstverwerkingsprogramma’s.
 • U bent flexibel en bereid tot avondwerk

Wij bieden

 • Een contract voor onbepaalde duur vanaf 01/08/2020
 • Verloning volgens wettelijke barema’s binnen PC 319 en een overname van relevante anciënniteit.
 • Vergoeding voor uw dienstverplaatsingen en een flexibel uurrooster.
 • Tablet en gsm voor professioneel gebruik.
 • Een dynamische organisatie met veel kansen tot initiatief en ontwikkeling.
 • Individuele werkondersteuning en coaching.

Sollicitatieprocedure & contactpersoon voor meer info

 • Via mail met CV en sollicitatiebrief naar Begeleid Wonen Veurne t.a.v. Nathalie Rotsaert ()
 • De interne sollicitatieprocedure loopt vanaf 30/06/2020 en loopt 14 dagen.

1 Vondels vzw

Vondels vzw biedt ondersteuning aan meerderjarige personen met een (vermoeden van) beperking, op vlak van wonen, werken en vrije tijd. We ondersteunen een 300-tal cliënten bij hen thuis, in onze dagcentra en in onze woningen. Een 100-tal collega’s spannen zich in om de cliënten de ondersteuning te geven die zij vragen. We werken vooral in de Westhoek en hebben centra in Veurne, Ieper, Zillebeke, Wulvergem en Wervik.

2 Algemene opdracht

De algemeen directeur staat in voor het garanderen van de goede werking en de verdere uitbouw van de organisatie, binnen de missie en visie van Vondels. Zij/hij geeft de beleidskeuzes van de Raad van Bestuur in de praktijk vorm en draagt hier de volle verantwoordelijkheid voor. Voor de uitvoering kan de algemeen directeur beroep doen op de coachen, de ortho-agogen, de intake-coördinator, de sociale dienst en administratieve / logistieke dienst.
De algemeen directeur geeft rechtstreeks leiding aan deze mensen en kiest hiervoor een coachende, ondersteunende benadering.

3 Plaats in het organigram

De algemeen directeur rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

4 Kerntaken

Als directeur sta je in voor de algemene leiding:

 • Je draagt de missie, visie en waarden van Vondels mee uit.
 • Bovendien heb je een totaaloverzicht van alle facetten van Vondels en bewaak je de continuïteit door strategisch en planmatig management.

Je bouwt de organisatie mee uit:

 • Als directeur geloof je in de kracht van zelfsturende teams.
 • Als sociaal ondernemer neem je het voortouw in het uittekenen, plannen, uitvoeren en evalueren van acties om een antwoord te geven op diverse ondersteuningsvragen.
 • Je stimuleert de creativiteit en innovatie binnen Vondels.
 • Hiernaast ben je een sterke netwerker en wil je inzetten op contacten binnen de regio Westhoek.

Je bent verantwoordelijk voor het zakelijk management en de ondersteunende factoren:

 • Als eindverantwoordelijke geef je richting aan het medewerkersbeleid.
 • Het opvolgen en aansturen van het financieel beheer en dit nauwgezet opvolgen is jouw verantwoordelijkheid.
 • Je stuurt het beheer van het patrimonium aan en volgt dit op.

5 Ons aanbod

 • Je komt terecht in een vereniging met een missie die er toe doet. Met jouw acties heb je een impact op veel mensen.
 • Vondels is een financieel gezonde vzw waar waarden als respect en enthousiasme belangrijk zijn.
 • We bieden een voltijdse functie in het 38-urenstelsel, verloond volgens Barema K1 van het VAPH, PC 319.01. Daarbovenop bieden we een kostenvergoeding.

6 Jouw profiel

 • Je bent een integer persoon die openheid hoog inschat. Je draagt een visie uit.
 • Je kan zelfstandig werken en eigenaarschap opnemen. Je houdt van samenwerken en delegeren om zo een doel te bereiken.
 • Je bent ondernemend en een netwerker.
 • Je hebt kennis over de sector van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of bent bereid je er in te verdiepen.
 • Je hebt kennis van organisatiekunde en financieel management.
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of hebt gelijkwaardige kwalificaties door minstens 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie binnen de sociale sector.

7 Sollicitatieprocedure

Je solliciteert schriftelijk door het opsturen van uw brief en CV per mail naar . U doet dit ten laatste op 12/07/2020.

Er gebeurt een selectie op basis van de brieven en de CV’s. Indien je geselecteerd wordt, krijg je een uitnodiging voor een eerste gesprek eind juli begin augustus 2020.