De Milieuboerderij ligt aan de rand van het Provinciaal Domein De Palingbeek in de Vaartstraat 7 te Zillebeke. Hier werken mensen met een (vermoeden van een) beperking. 

Naaien in het atelierWeven in het atelier

Je werkt mee aan het onderhouden van de grote tuin met biologische groenten en fruit. Daarnaast zijn er ook heel wat dieren terug te vinden op de boerderij, die je mee helpt verzorgen.

Je kan regelmatig sporten (netbal, fietsen, zwemmen,…).

De Milieuboerderij werkt nauw samen met bezoekerscentrum De Palingbeek en andere organisaties die werken rond milieueducatie.

Je ontvangt samen met de begeleiders groepen en individuele bezoekers, vooral kinderen. De bezoekers helpen samen met je mee om de dieren te verzorgen, de tuin te onderhouden of composthopen te maken.

Je krijgt zoveel mogelijk inspraak bij het opstellen van je weekprogramma.

Kris Vandenbroucke

Kris Vandenbroucke

COACH DAGBESTEDING
M 0491 56 90 82


Groepen die graag een reservatie voor een bezoek plannen; gelieve jullie te wenden tot het bezoekerscentrum.
Meer info op de website van de palingbeek of via bc.palingbeek@west-vlaanderen.be