MISSIE

Vondels zet zich in om de levenskwaliteit van volwassenen met een beperking of een vermoeden van een beperking te verhogen op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

VISIE

De visie van Vondels is gebaseerd op twee pijlers, namelijk Gentle Teaching en Oplossingsgericht werken.

Bij ons sta jij centraal.

We willen jou op een kwaliteitsvolle manier ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat we verbonden zijn met elkaar, dat we een goede relatie met elkaar kunnen opbouwen.

Wat is een goede relatie?

 • Je moet je in de eerste plaats veilig kunnen voelen bij ons.
 • Positieve wederkerigheid: wij betekenen iets voor jou, maar jij betekent ook iets voor ons.
 • Onvoorwaardelijkheid: we zijn er voor jou, in alle omstandigheden.
 • Gelijkwaardigheid: jij en je mening, waarden en normen zijn minstens zo belangrijk als wij en onze mening, waarden en normen.

Hoe werken we aan een goede relatie met jou?

 • We zijn rustig nabij en zorgen ervoor dat jij je veilig voelt.
 • We zetten ons in om jou echt te leren kennen en om echt te zijn voor jou.
  Door samen te zijn en samen activiteiten te doen zorgen we voor verbondenheid.
 • Vanuit verbondenheid groeit vertrouwen. En van daaruit kunnen we jou helpen en bijsturen waar dat nodig is.

We werken oplossingsgericht.

 • We focussen op:
  • Jouw toekomst
  • Wat jij wil
  • Wat er al goed gelukt is
  • Jouw competenties en mogelijkheden.
 • We werken stap voor stap naar een oplossing.

WAARDEN

 • Professioneel:
  • Handelen op een professionele manier betekent werken met de juiste talenten, de vereiste kennis en ervaring, betrokkenheid en volwaardige onderlinge communicatie.
 • Echt:
  • Oprecht, integer en met behoud van eigenheid
  • Authenticiteit
 • Enthousiast:
  • Enthousiasme
  • Gedrevenheid
  • Passie
 • Respectvol:
  • We dringen ons als dienst niet op. We luisteren naar ieder, in plaats van ‘het beter weten dan’
  • Met respect voor de mens, de omgeving en de maatschappij waarin we leven
  • Ongeacht afkomst, geloof, kleur,…