Vondels heeft open plaatsen voor zowel woonondersteuning als dagondersteuning.